COVID-19

จะมีการขยายช่วงเวลาคืนสินค้าออกไปหรือไม่

แน่นอน! เรามีการขยายเวลาการคืนสินค้าเนื่องจากเราเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างดี

  • คำสั่งซื้อที่ได้รับในเดือนมีนาคม – ขยายเวลาการคืนเป็น 90 วัน(คืนสินค้าภายใน 30 มิถุนายน 2020)
  • คำสั่งซื้อที่ได้รับในเดือนเมษายน – ขยายเวลาการคืนเป็น 60 วัน(คืนสินค้าภายใน 30 มิถุนายน 2020)
  • คำสั่งซื้อที่ได้รับระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน– สามารถคืนสินค้าภายใน 31 กรกฎาคม 2020

เมื่อไรฉันจะได้รับเงินคืนสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้า

สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะดำเนินการคืนเงินไปที่บัตรเครดิตของคุณทันทีที่มีการยกเลิก/ยืนยันการรับคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบกับธนาคารผู้ให้บริการอีกครั้งหากคุณยังไม่ได้รับคืนเงิน