Xīnnián kuàilè

ปีนี้ เราร่วมเฉลิมฉลองให้กับความมุ่งมั่นอันไม่สิ้นสุดที่จะพาคุณไปสู่จุดหมายในปีกุน สีแดงและสีทองถูกนำมาใช้สะท้อนถึงความโชคดีและความมั่งคั่ง ขณะที่เกล็ดปลาถูกนำมาใช้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ลายปักอันโดดเด่นคือสิ่งที่บอกให้ผู้คนได้รับรู้ถึงจุดหมายปลายทางของคุณ