adidas
logo

CONNECTED BY YOGA

คอลเลกชันที่เฉลิมฉลองให้กับการฝึกโยคะ และการเชื่อมโยงของสติและผู้ฝึก

ร่างกาย + จิต

โอบรับพลังแห่งความสัมพันธ์ทางกายภาพและทางจิตของโยคะ และการเชื่อมโยงกันของทั้งสองสิ่งนี้

สำรวจเรื่องราวของการเชื่อมโยงด้วยโยคะ

โยคะสามารถเชื่อมโยงเรากับจิต ร่างกาย วิญญาณและโลกของเรา ให้เราเข้าถึงตัวเอง เข้าถึงผู้อื่น รวมถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้น ในทุก ๆ เดือน เราจะร่วมกันสำรวจเรื่องราวของพลังแห่งการเชื่อมโยงผ่านโยคะ ไปพร้อมกับผู้สอนที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ

CREATING CONNECTIONS

พบกับผู้สอนโยคะและเรื่องราวของพวกเขา เพื่อเรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นใช้โยคะเชื่อมโยงผู้คนที่มีความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร

โลก

เชื่อมโยงเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและผู้คนที่อยู่ร่วมโลกใบเดียวกับเรา


พบกันเดือนเมษายน

ตัวตน + จิตวิญญาณ

การเดินทางเพื่อการค้นหา เปลี่ยนแปลง และตระหนักรู้ในตัวตนของคุณ 


พบกันเดือนพฤษภาคม

ฝึกสมาธิกับ ALLI

พาคุณเรียนรู้การฝึกสมาธิสามขั้นตอน เฉลิมฉลองให้กับการเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ด้วยโยคะ


พบกันเดือนพฤษภาคม

ฟังเลย: STANCE PODCAST

Chrystal Genesis และ Heta Fell สนับสนุนมุมมองที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกผ่าน Stance พ็อดคาสท์ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน ฟังเรื่องราวของการพบปะผู้คนจากคอมมิวนิตี้โยคะทั่วโลกของ Stance ในภารกิจที่ต้องการให้ผู้คนเข้าถึงวัฒนธรรมโยคะได้มากขึ้น

STANCE PODCAST: โยคะไม่ยากอย่างที่คิด

สำรวจคอลเลกชัน

คอลเลกชัน adidas x Wanderlust ที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมโยงสติทั้งระหว่างฝึกโยคะและดำเนินชีวิต