รายละเอียดเจ้าของเว็บไซต์

บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซันส์เพลส

87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทอาดิดาส สามารถดูข้อมูลได้ท: http://www.adidas-group.com