ตัวติดตามสินค้า:

เรียนลูกค้าที่เคารพ เนื่องจากในช่วงวันสตรีสากลที่ผ่านมา เราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ ขณะนี้เราได้เร่งดำเนินการและทำงานอย่างหนัก เพื่อให้เราสามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้เร็วที่สุดหรือไม่เกิน 30 วัน


ติดตามการสั่งซื้อโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อความปลอดภัย เราจำเป็นต้องใช้อีเมลและหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณเพื่อติดตามการสั่งซื้อหมายเลขคำสั่งซื้อ:

คุณสามารถดูหมายเลขคำสั่งซื้อได้จากอีเมลยืนยัน

หากไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณาดูที่โฟลเดอร์สแปมว่ามีอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อหรือไม่ หากคุณใช้ Gmail ให้ดูที่โฟลเดอร์ Promotions

หากคุณเพิ่งสั่งซื้อสินค้า จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ