ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้ในหน้าการจัดส่งสินค้า 1. เลขประจำตัวประชาชน 2. ชื่อและนามสกุล 3. ที่อยู่

และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่กรอกมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากออกใบกำกับภาษีไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด้ไม่ว่ากรณีใด ๆ